Zápis prvákov na ZŠ Martinská

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA
Prvá základná škola v Žiline, ktorá zaviedla rozšírený počet hodín telesnej výchovy v súlade s európskym trendom zvyšovania pohybovej aktivity žiakov základných škôl. Pohybové aktivity detí vytvárajú pilier ich fyzického a duševného zdravia a vytvárajú u nich celoživotný pozitívny vzťah k pohybu. Pohybová (športová) príprava je symbolický (pracovný) názov pre systém rozšírenej výučby telesnej výchovy na 5 hodín týždenne v rámci základného rozvrhu vyučovacích hodín. Pohybová príprava je zostavená z dvojhodinového modulu základnej telesnej výchovy s nadstavbou hodín plávania, základov športovej gymnastiky a motorickej prípravy.
V školskom roku 2020/2021 otvárame už štvrtý ročník
pohybovej prípravy pre 1. ročníky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *