Rozpis tréningov pre všetky vekové kategórie

Tréningy prebiehajú na ZŠ Martinská 20, Vlčince
Bližšie informácia ohľadom obsadenosti skupín:
email: haas@akaza.sk

Kategória: 10-12 r. 

Pondelok: 16:00 – 17:00

Kategória: 8-10 r.

Streda: 16:00 – 17:00 

Kategória: 5-7 r. A

Streda: 17:00 – 18:00

Kategória: 5-7 r. B

Utorok: 16:00 – 17:00

Kategória: 5-7 r. C

Streda: 17:00 – 18:00

Kondičná príprava

Kategória 11-14 r

Pondelok: 17:00 – 18:00