Rozpis tréningov pre všetky vekové kategórie

Deti, ktoré navštevújú základnú školu ZŠ Martinská a sú súčasťou pohybového programu športovej prípravy majú navyše hodiny gymnastiky, plávania, všeobecnej pohybovej prípravy.

Tréningy prebiehajú na ZŠ Martinská 20, Vlčince
Bližšie informácia ohľadom obsadenosti skupín:
email: haas@akaza.sk

        Kategória: 10-12 r.

Pondelok: 16:00 – 17:00

Streda: 16:00 –1700

                           Piatok: 16:00 – 17:00                                                                          

Kategória: 8-10 r. A

Streda: 16:00 – 17:00 

Kategória: 5-7 r. A

Streda: 17:00 – 18:00

Kategória: 5-7 r. B

Utorok: 16:00 – 17:00

Kategória: 5-7 r. C

Streda: 17:00 – 18:00

Kategória: 8-10 r. B

Štvrtok: 16:00 – 17:00

Kategória: 5-7 r.

Utorok: 17:00 – 18:00