Rozpis tréningov pre všetky vekové kategórie

Tréningy prebiehajú na ZŠ Martinská 20, Vlčince
Bližšie informácia ohľadom obsadenosti skupín:
email: haas@akaza.sk
tel. : 0910911727

Kategória 11-13 r. 

Pondelok: 18:00 – 19:00
Utorok:     16:00 – 17:00
Piatok:      16:00 – 17:00

Kategória 8-10 r. 

Pondelok: 17:00 – 18:00
Štvrtok:     17:00 – 18:00

Kategória: 7-9 r. 

Pondelok: 16:00 – 17:00

Kategória: 5-7 r. A 

Utorok:     18:00 – 19:00

Kategória: 4-6 r. A

Utorok:      17:00 – 18:00

Kategória: 4-6 r. B

Piatok: 17:00 – 18:00

Kategória: 4-6 r. C

Štvrtok: 18:00 – 19:00