Výsledky súťaží

Kolektívne súťaže 2020:

Krajské kolo súťaži detská P-T-S a detská štafetová liga 4x60m Žilina 10.7   

3. miesto štafeta 4x60m Ďuroška, Piková, Hnát, Šidlovská

2. miesto P-T-S Ďuroška, Piková, Hnát, Hulej, Kollárová, Šidlovská

3. miesto štafela 4x60m mladší Kasaková, Baranková, Machlica, Bartoš

Výsledky štafeta: https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/686-FullResults%20D%C5%A0L%20ZA.pdf

Výsledky P-T-S https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/685-FullResults%20DPTS%20ZA.pdf

Individuálne súťaže 2020:

Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva Martin 26.9:       

1. miesto skok do diaľky, Matúš Turčan

4. miesto 600m, 3 miesto skok do diaľky, Norbert Ďuračik

3. miesto na 60 m,  4. miesto v diaľke, Peter Ďuroška

1. miesto 1000m, 3. miesto skok do diaľky, 3. miesto v skoku do výšky, Lara Piková

 2. miesto skok v diaľke, 4. miesto v skoku do výšky,  4. miesto beh 150 m, Dominika Švaňová

 2. miesto v skoku do výšky , 4.miesto sko do diaľky, 2. miesto na 60m, Nina Čanecká

 3.miesto v kriketke,  7. miesto na 60m Matúš Jaroščiak

3.miesto behu na 600 m, Liliana Sikelová 

Komplet výsledky nájdete na odkaze https://statistika.atletika.sk/vysledky/2044/0/2

Košice JBL FEST 10.9

3. miesto mladšie žiačky dvojboj (šprint 60m, skok do diaľky) Dominika Švaňová

Výsledky: https://hrdosport.sk/Online/482

Krajské kolo mladšie a najmladšie žiactvo Martin 11.7 :  

1. miesto 600 m, 4. miesto skok do diaľky z miesta Peťo Ďuroška

1. miesto skok do výšky, 4. miesto 600m Nina Čanecká

 3. miesto 600m Lara Piková 

Kompletné výsledky  https://statistika.atletika.sk/vysledky/1877/0/2

Atletický piatok 7.2.                                                               

 1.miesto Lara Piková, 1000 m

 3.miesto Lara Piková, skok do výšky

 4. miesto Matúš Jaroščiak, vrh guľou

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/1675/0/2

Žiacky Elán predprogram 26.1.                                         

 2. miesto Nina Čanecká, skok do diaľky

4. miesto Dominika Švaňová, skok do diaľky

 4. miesto Peter Ďuroška , 600m

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/1733/0/2

Atletická nedeľa 19.1.                                                           

  2. miesto Nina Čanecká , skok do diaľky

  4. miesto  Dominika Švaňová, skok do diaľky

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/1671/0/2

Majstrovstiev stredoslovenského kraja BB 11.1           

2. miesto Lara Piková, 1000m

2. miesto  Nina Čanecká, skok do výšky 

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/1694/0/2

 

Individuálne súťaže 2019:

Vianočná hala Banská Bystrica  5.12                         

 1. miesto diaľka, 3. miesto 60m Dominika Švaňová

 2. miesto diaľka, 3. miesto 600m Nina Čanecká

  3. miesto 150m Šimon Molko 

Dudince MsSAZ v krose 10.11                                       

 1. miesto Nina Čanecká

   2. miesto Dominika Švaňová

MSR  kros jednotlivci Betliar 25.11                             

 2. miesto Nina Čanecká

Olympijský deň Žilina 19.6     

 3. miesto Vilko Vrábel, beh 220m, materské škôlky

 2. miesto Dominika Švaňová, beh 440m, ročníky 2008 a mladší 

23. Ročník beh na Zniev 10.6                                         

1. miesto  Katka Svitanová v kategórii dievčatá (8-9 rokov) 

Beh Rajeckým Rínkom 2.6                                             

2. miesto Nina Čanecká – beh 1200m

Memoráil Jozefa Gabčíka 25.5                                     

1. miesto Nina Čanecká beh 600m, starší žiaci
3. miesto Linda Vyletelová beh 600m,starší žiaci

 1.miesto Filip Jandík beh 200m
   2.miesto Matej Polka beh 200m

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 2. kolo       

 1. miesto Dominika Švaňová – hod kriketovou loptičkou
 3. miesto Dominika Švaňová – 60m                                                                                                                                               

 4. miesto  Nina Čanecá – 600m                                                                                                                                                              

 3. miesto  Peter Ďuroška – 600m

Beh strečnianské hradné schody                             

1.miesto Lara Piková (2009 a mladšie žiačky)
Olympiáda Cirkevných základných škôl                 

2. miesto Nina Čanecká – beh 600m (najmladšie žiačky
Beh strečnianské hradné schody                             

3. miesto Dominika Švaňová ročník (2006-2008)

Beh oslobodenia Turian                                               

2. miesto Dominika Švaňová – beh 400m

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 1.kolo       

 3. miesto Piková – 1000m

  3. miesto Švaňová – kriketka

 4. miesto Čanecká – 600m

4. miesto Švaňová – 60m 

Kolektívne súťaže 2019:

MSR štafetový krose v Betliari 25.11                 2. miesto AKAZA (Piková, Švaňová, M. Molko, Š.Molko)

Štafetový kros, Žilina  11.10                                   2.miesto AKAZA A (Ďuroška, Čanecká , Turčan, Švaňová )

Štafetový kros, Žilina  11.10                                   1. miesto AKAZA B (Molko, Vyletelová, Molko, Piková)

Štafetová liga, KNM 24.5                                        1. miesto (Švaňová, Čanecká, Turčan, Ďuroška) 4x60m
Štafetová liga, KNM 24.5                                      4. miesto (Šadláková, Vyletelová, Stanek, Jaroščiak ) 4x60m

Detská P-T-S. KNM 24.5                                        2. Miesto ( Čanecká, Švaňová, Piková, Turčan, Ďuroška, Jaroščiak)

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 5.5        2. miesto (Švaňová, Vyletelová, Čanecká, Piková) – štafeta 4×60 m

Detská P-T-S, Žilina 25.4                                        2. miesto AKAZA tím starší žiaci ( Švaňová, Piková, Šadlaková, Jaroščiak, Ďuroška, Staňek)

Detská P-T-S, Žilina 25.4                                        3. miesto AKAZA tím mladší žiaci (Baranková, Rechtoríková,Chromiaková, Ďurčan, Petro, Varnai

Štafetová liga, Žilina 25.4                                       2. miesto AKAZA tím mladší žiaci ( Chromiaková, Varnai, Baranková, Ďurčan)

Štafetová liga, Žilina 25.4                                       2. miesto AKAZA tím starší žiaci ( Švaňová, Čanecká, Jaroščiak, Ďuroška)

Individuálne súťaže 2018:

Hôrecká šestka                                                                 1. miesto Dominika Švaňová beh (450m)

Community Run Žilina                                                  1. miesto Dominika Švaňová beh ( 800m)

Community Run Žilina                                                  1. miesto Lara Piková beh ( 600m)

Community Run Žilina                                                  3. miesto Eliaš Pika beh (800m)

Community Run Žilina                                                  2. miesto Matúš Jaroščiak beh ( 600m)

Beh SNP Dolný Hričov                                                   2. miesto Matúš Turčan beh ( 400m)

Beh SNP Dolný Hričov                                                   2. miesto Nina Čanecká beh (400m)

Rajecký maratón 2018                                                   2. miesto Dominika Švaňová beh (400m)

Žilinský večerný Rotary beh & inline 2018             2. miesto Nina Čanecká  beh (700m)

Hybsa Run Žilina 2018                                                   1. miesto Nina Čanecká beh ( 600m)

Beh Olympijského dňa Žilina 2018                            1. miesto Dominika Švaňová beh (440m)

Strečianské hradné schody 2018                               1. miesto Lara Piková  beh  

Beh Dominika Savia 13.5.2018:                                    1.miesto Nina Čanecká  (beh na 800m)

Beh oslobodenia Turian- 8.4.2018:                            3. miesto Nina Čanecká (beh na 500m)

Kolektívne súťaže 2018:

Druhé krajské kolo v crose Lesopark Žilina        3.miesto AKAZA tím (Švaňová, Turčan, Pika, Piková)

Krajské kolo Spajkyho pohár                                    3.miesto AKAZA tím (Švaňová, Piková, Vyletelová, Ďuroška, Jaroščiak, Pika)

Prvé krajské kolo v crose Lesopark Žilina           2.miesto AKAZA tím (Švaňová, Ďuroška, Pika, Piková)

Detská štafetová liga, Turany -10.5.2018:            3. miesto AKAZA tím (Čanecká, Švaňová, Ďuroška,Turčan)

Detská P-T-S, Turany – 31.5.2018                            4. miesto AKAZA tím ( Čanecká, Švaňová, Piková, Pika, Turčan, Ďuroška)

Detská štafetová liga, KNM – 25.5.2018:               2. miesto AKAZA tím (Čanecká, Švaňová, Jaroščiak, Ďuroška)

Detská P-T-S, KNM – 25.5.2018:                              4.miesto AKAZA tím (Deaková,Čanecká, Švaňová, Jaroščiak, Ďuroška, Pika)

Detská štafetová liga, Žilina -10.5.2018:              3.miesto AKAZA tím ( Čanecká, Ďuroška, Švaňová,Turčan)

Detská P-T-S, Žilina – 10.5.2018:                             4. miesto AKAZA tím ( Čanecká, Švaňová, Vyletelová, Turčan, Ďuroška,  Jaroščiak)

Bavme deti športom -8.2.2018:                                3.miesto AKAZA tím (Turčan, Pika, Piková, Švaňová, Čanecká, Grečnár, Andrejkovič)

Kolektívne súťaže 2017

Detská štafetová liga, Turany – 26.4.2017:           2.miesto chlapci 4x60m (štafeta roč. 2005-2008)

Detská štafetová liga Žilina –   18.5.2017:              3.miesto dievčatá 4x60m (štafeta roč. 2005-2008)

Individuálne súťaže 2017:

Beh Lietava – 31.12.2017:                                              1.miesto Nina Čanecká (beh na 500m)