Výsledky súťaží

Individuálne súťaže 2019:

Olympijský deň Žilina 19.6                                               3. miesto Vilko Vrábel, beh 220m, materské škôlky

Olympijský deň Žilina 19.6                                              2. miesto Dominika Švaňová, beh 440m, ročníky 2008 a mladší 

23. Ročník beh na Zniev 10.6                                          1. miesto  Katka Svitanová v kategórii dievčatá (8-9 rokov) 

Beh Rajeckým Rínkom 2.6                                              2. miesto Nina Čanecká – beh 1200m

Memoráil Jozefa Gabčíka 25.5                                      1. miesto Nina Čanecká beh 600m, starší žiaci
Memoráil Jozefa Gabčíka 25.5                                      3. miesto Linda Vyletelová beh 600m,starší žiaci

Memoráil Jozefa Gabčíka 25.5                                     1.miesto Filip Jandík beh 200m
Memoráil Jozefa Gabčíka 25.5                                     2.miesto Matej Polka beh 200m

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 2. kolo         1. miesto Dominika Švaňová – hod kriketovou loptičkou
M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 2. kolo         3. miesto Dominika Švaňová – 60m                                                                                                                                                  M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 2. kolo        4. miesto  Nina Čanecá – 600m                                                                                                                                                          M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 2. kolo        3. miesto  Peter Ďuroška – 600m

Beh strečnianské hradné schody                              1.miesto Lara Piková (2009 a mladšie žiačky)
Olympiáda Cirkevných základných škôl                 2. miesto Nina Čanecká – beh 600m (najmladšie žiačky
Beh strečnianské hradné schody                              3. miesto Dominika Švaňová ročník (2006-2008)

Beh oslobodenia Turian                                                2. miesto Dominika Švaňová – beh 400m

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 1.kolo         3. miesto Piková – 1000m

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 1.kolo         3. miesto Švaňová – kriketka

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 1.kolo         4. miesto Čanecká – 600m

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 1.kolo          4. miesto Švaňová – 60m 

Kolektívne súťaže 2019:

Štafetová liga, KNM 24.5                                        1. miesto (Švaňová, Čanecká, Turčan, Ďuroška) 4x60m
Štafetová liga, KNM 24.5                                      4. miesto (Šadláková, Vyletelová, Stanek, Jaroščiak ) 4x60m

Detská P-T-S. KNM 24.5                                        2. Miesto ( Čanecká, Švaňová, Piková, Turčan, Ďuroška, Jaroščiak)

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 5.5        2. miesto (Švaňová, Vyletelová, Čanecká, Piková) – štafeta 4×60 m

Detská P-T-S, Žilina 25.4                                        2. miesto AKAZA tím starší žiaci ( Švaňová, Piková, Šadlaková, Jaroščiak, Ďuroška, Staňek)

Detská P-T-S, Žilina 25.4                                        3. miesto AKAZA tím mladší žiaci (Baranková, Rechtoríková,Chromiaková, Ďurčan, Petro, Varnai

Štafetová liga, Žilina 25.4                                       2. miesto AKAZA tím mladší žiaci ( Chromiaková, Varnai, Baranková, Ďurčan)

Štafetová liga, Žilina 25.4                                       2. miesto AKAZA tím starší žiaci ( Švaňová, Čanecká, Jaroščiak, Ďuroška)

Individuálne súťaže 2018:

Hôrecká šestka                                                                 1. miesto Dominika Švaňová beh (450m)

Community Run Žilina                                                  1. miesto Dominika Švaňová beh ( 800m)

Community Run Žilina                                                  1. miesto Lara Piková beh ( 600m)

Community Run Žilina                                                  3. miesto Eliaš Pika beh (800m)

Community Run Žilina                                                  2. miesto Matúš Jaroščiak beh ( 600m)

Beh SNP Dolný Hričov                                                   2. miesto Matúš Turčan beh ( 400m)

Beh SNP Dolný Hričov                                                   2. miesto Nina Čanecká beh (400m)

Rajecký maratón 2018                                                   2. miesto Dominika Švaňová beh (400m)

Žilinský večerný Rotary beh & inline 2018             2. miesto Nina Čanecká  beh (700m)

Hybsa Run Žilina 2018                                                   1. miesto Nina Čanecká beh ( 600m)

Beh Olympijského dňa Žilina 2018                            1. miesto Dominika Švaňová beh (440m)

Strečianské hradné schody 2018                               1. miesto Lara Piková  beh  

Beh Dominika Savia 13.5.2018:                                    1.miesto Nina Čanecká  (beh na 800m)

Beh oslobodenia Turian- 8.4.2018:                            3. miesto Nina Čanecká (beh na 500m)

Kolektívne súťaže 2018:

Druhé krajské kolo v crose Lesopark Žilina        3.miesto AKAZA tím (Švaňová, Turčan, Pika, Piková)

Krajské kolo Spajkyho pohár                                    3.miesto AKAZA tím (Švaňová, Piková, Vyletelová, Ďuroška, Jaroščiak, Pika)

Prvé krajské kolo v crose Lesopark Žilina           2.miesto AKAZA tím (Švaňová, Ďuroška, Pika, Piková)

Detská štafetová liga, Turany -10.5.2018:            3. miesto AKAZA tím (Čanecká, Švaňová, Ďuroška,Turčan)

Detská P-T-S, Turany – 31.5.2018                            4. miesto AKAZA tím ( Čanecká, Švaňová, Piková, Pika, Turčan, Ďuroška)

Detská štafetová liga, KNM – 25.5.2018:               2. miesto AKAZA tím (Čanecká, Švaňová, Jaroščiak, Ďuroška)

Detská P-T-S, KNM – 25.5.2018:                              4.miesto AKAZA tím (Deaková,Čanecká, Švaňová, Jaroščiak, Ďuroška, Pika)

Detská štafetová liga, Žilina -10.5.2018:              3.miesto AKAZA tím ( Čanecká, Ďuroška, Švaňová,Turčan)

Detská P-T-S, Žilina – 10.5.2018:                             4. miesto AKAZA tím ( Čanecká, Švaňová, Vyletelová, Turčan, Ďuroška,  Jaroščiak)

Bavme deti športom -8.2.2018:                                3.miesto AKAZA tím (Turčan, Pika, Piková, Švaňová, Čanecká, Grečnár, Andrejkovič)

Kolektívne súťaže 2017

Detská štafetová liga, Turany – 26.4.2017:           2.miesto chlapci 4x60m (štafeta roč. 2005-2008)

Detská štafetová liga Žilina –   18.5.2017:              3.miesto dievčatá 4x60m (štafeta roč. 2005-2008)

Individuálne súťaže 2017:

Beh Lietava – 31.12.2017:                                              1.miesto Nina Čanecká (beh na 500m)