Výsledky súťaží

Kolektívne súťaže 2021:

Krajské kolo Žilina Kros 5.11             1. miesto štafeta: Lili Švancarová, Nelka Holtanová, Martin Pall, David Sýkora

Krajské kolo Žilina Kros 5.11             3. miesto štafeta: Alica Baranková, Vilko Vrábel, Boris Petro, Saška Ondrišková

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/2641/0/2

IV.kolo súťaže družstiev SsAZ dorastu a finále mladšieho žiactva 15.9 –  3. miesto SsAZ mladšie žiačky Švaňová, Čanecká, Piková, Sikelová, Vyletelová, Vojteková

Komplet výsledky https://statistika.atletika.sk/vysledky/2496/0/2

Individuálne súťaže 2021:

Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu Čuňovo 20.11

2. miesto Viktória Kostolná

3. miesto Nina Čanecká

4. miesto Dorothea Salašková

Kompletné výsledky: https://statistika.atletika.sk/upload/2011%20bratislava%20cb.pdf

Majtrovstvá SsAZ v cezpoľnom behu Hontianské Moravce

1. miesto dorastenky Dorothea Saláškov

1.miesto mladšie žiačky Nina Čanecká

3. miesto mladšie žiačky Viktória Kostolná 

5. miesto mladšie žiačky Dominika Švaňová

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/2498/0/2

Majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov

2. miesto Dominika Švaňová 

4. miesto Viktória Kostolná

6. miesto Nina Čanecká

Kolektívne súťaže 2020:

Krajské kolo súťaži detská P-T-S a detská štafetová liga 4x60m Žilina 10.7.2020  

3. miesto štafeta 4x60m – Peter Ďuroška, Lara Piková, Matej Hnát, Ema Šidlovská

2. miesto P-T-S – Peter Ďuroška, Lara Piková, Matej Hnát, Lukáš Hulej, Natália Kollárová, Ema Šidlovská

3. miesto štafela 4x60m mladší – Karolína Kasáková, Alica Baranková, Marek Machlica, Edko Bartoš

Výsledky štafeta: https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/686-FullResults%20D%C5%A0L%20ZA.pdf

Výsledky P-T-S https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/685-FullResults%20DPTS%20ZA.pdf

Individuálne súťaže 2020:

Vianočný beh Žilina 12.12.2020

2.miesto beh 1km – Filip Kubáň

3.miesto beh 1km – Vilko Vrábel

4.miesto beh 1km – Michal Ondruš

Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva Martin 26.9.2020        

1. miesto skok do diaľky – Matúš Turčan

4. miesto 600m – Norbert Ďuračik

3 miesto skok do diaľky – Norbert Ďuračik

3. miesto na 60 m – Peter Ďuroška

4. miesto v skok do diaľky –  Peter Ďuroška

1. miesto 1000m – Lara Piková

3. miesto skok do diaľky – Lara Piková

3. miesto v skoku do výšky – Lara Piková

2. miesto skok v diaľke – Dominika Švaňová

4. miesto v skoku do výšky – Dominika Švaňová 

4. miesto beh 150 m –  Dominika Švaňová

2. miesto skok do výšky  – Nina Čanecká

4. miesto skok do diaľky – Nina Čanecká

2. miesto 60m – Nina Čanecká

3.miesto kriketka – Matúš Jaroščiak

3.miesto beh na 600 m – Liliana Sikelová 

Komplet výsledky nájdete na odkaze https://statistika.atletika.sk/vysledky/2044/0/2

Community RUN 18.9.2020

1.miesto beh 50 m (4-6r.) – Filip Jandík

2.miesto beh 50m (4-6r.) – Matias Farkaš

3.miesto beh 50m (4-6r.) – Onrej Farkaš

2. miesto beh 230m (7-9r.) – Marek Machlica 

1.miesto beh 690m (10-14r.) – Peter Ďuroška

3.miesto beh 690m (10-14r.) – Matúš Jarščiak 

Košice JBL Jump FEST 10.9.2020

3. miesto mladšie žiačky dvojboj (šprint 60m, skok do diaľky) – Dominika Švaňová

Výsledky: https://hrdosport.sk/Online/482

Míting mladšie a najmladšie žiactvo (skupina Sever) Martin 11.7.2020  

1. miesto 600 m – Peťo Ďuroška

4. miesto skok do diaľky  – Peťo Ďuroška

1. miesto skok do výšky – Nina Čanecká

4. miesto 600m –  Nina Čanecká

3. miesto  600m – Lara Piková

Kompletné výsledky  https://statistika.atletika.sk/vysledky/1877/0/2

Atletický piatok 7.2.2020 Bratislava                                                                

 1.miesto 1000 m – Lara Piková

 3.miesto skok do výšky – Lara Piková

 4. miesto vrh guľou – Matúš Jaroščiak

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/1675/0/2

Žiacky Elán predprogram 26.1. 2020 Bratislava                                        

 2. miesto Nina Čanecká – skok do diaľky

4. miesto Dominika Švaňová –  skok do diaľky

4. miesto Peter Ďuroška – 600m

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/1733/0/2

Atletická nedeľa 19.1. 2020 Bratislava                                                           

 2. miesto skok do diaľky – Nina Čanecká

 4. miesto  skok do diaľky – Dominika Švaňová

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/1671/0/2

Majstrovstiev stredoslovenského kraja Banská Bystrica 11.1.2020         

2. miesto 1000m – Lara Piková

2. miesto skok do výšky  – Nina Čanecká

Komplet výsledky: https://statistika.atletika.sk/vysledky/1694/0/2

Individuálne súťaže 2019:

Vianočná hala Banská Bystrica  5.12                         

 1. miesto diaľka, 3. miesto 60m – Dominika Švaňová

 2. miesto diaľka, 3. miesto 600m – Nina Čanecká

  3. miesto 150m – Šimon Molko 

Dudince MsSAZ v krose 10.11                                       

 1. miesto Nina Čanecká

 2. miesto Dominika Švaňová

MSR  kros jednotlivci Betliar 25.11                             

 2. miesto Nina Čanecká

Olympijský deň Žilina 19.6     

 3. miesto beh 220m materské škôlky – Vilko Vrábel

 2. miesto beh 440m – Dominika Švaňová

23. Ročník beh na Zniev 10.6                                         

1. miesto kategórii dievčatá (8-9 rokov) Katka Svitanová

Beh Rajeckým Rínkom 2.6                                             

2. miesto  beh 1200m – Nina Čanecká

Memoráil Jozefa Gabčíka 25.5.                                    

1. miesto beh 600m  – Nina Čanecká
3. miesto  beh 600m – Linda Vyletelová

1.miesto  beh 200m – Filip Jandík
2.miesto  beh 200m – Matej Polka

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 2. kolo:        

1. miesto hod kriketovou loptičkou – Dominika Švaňová
3. miesto 60m – Dominika Švaňová                                                                                                                                              

4. miesto 600m – Nina Čanecká                                                                                                                                                          

3. miesto 600m – Peter Ďuroška

Beh strečnianské hradné schody:                            

1.miesto (2009 a mladšie žiačky) – Lara Piková

Olympiáda Cirkevných základných škôl: 

2. miesto beh 600m (najmladšie žiačky) – Nina Čanecká

Beh strečnianské hradné schody:                              

3. miesto ročník (2006-2008) – Dominika Švaňová

Beh oslobodenia Turian:                                                

2. miesto  beh 400m – Dominika Švaňová

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 1.kolo       

 3. miesto 1000m –  Lara Piková

3. miesto kriketka – Dominika Švaňová

4. miesto 600m – Nina Čanecká

4. miesto 60m  – Dominika Švaňová

Kolektívne súťaže 2019:

MSR štafetový krose v Betliari 25.11               

 2. miesto AKAZA (Lara Piková, Dominika Švaňová, M. Molko, Š.Molko)

Štafetový kros, Žilina  11.10                                 

 2.miesto AKAZA A (Ďuroška, Čanecká , Turčan, Švaňová )

Štafetový kros, Žilina  11.10                                   

1. miesto AKAZA B (Molko, Vyletelová, Molko, Piková)

Štafetová liga, KNM 24.5                                       

1. miesto (Švaňová,  Čanecká, Turčan,  Ďuroška) 4x60m

Štafetová liga, KNM 24.5        

4. miesto  Šadláková, Vyletelová, Stanek, Jaroščiak ) 4x60m

Detská P-T-S. KNM 24.5   

2. Miesto ( Čanecká, Švaňová, Piková, Turčan, Ďuroška, Jaroščiak)

M-SsAZ najmladšieho žiactva Martin 5.5       

2. miesto (Švaňová, Vyletelová, Čanecká, Piková) – štafeta 4×60 m

Detská P-T-S, Žilina 25.4                                       

2. miesto AKAZA tím starší žiaci ( Švaňová, Piková, Šadlaková, Jaroščiak, Ďuroška, Staňek)

Detská P-T-S, Žilina 25.4                                       

3. miesto AKAZA tím mladší žiaci (Baranková, Rechtoríková,Chromiaková, Ďurčan, Petro, Varnai

Štafetová liga, Žilina 25.4                                       

2. miesto AKAZA tím mladší žiaci ( Chromiaková, Varnai, Baranková, Ďurčan)

Štafetová liga, Žilina 25.4                                       

2. miesto AKAZA tím starší žiaci ( Švaňová, Čanecká, Jaroščiak, Ďuroška)

Individuálne súťaže 2018:

Hôrecká šestka                                                                 

1. miesto beh (450m) – Dominika Švaňová

Community Run Žilina                                                 

1. miesto beh ( 800m) – Dominika Švaňová

Community Run Žilina                                                 

1. miesto beh ( 600m) – Lara Piková

Community Run Žilina                                                 

3. miesto  beh (800m) – Eliaš Pika

Community Run Žilina                                                 

2. miesto  beh ( 600m) – Matúš Jaroščiak

Beh SNP Dolný Hričov                                                   

2. miesto beh ( 400m) – Matúš Turčan

Beh SNP Dolný Hričov                                                   

2. miesto  beh (400m) – Nina Čanecká

Rajecký maratón 2018                                                   

2. miesto beh (400m) – Dominika Švaňová

Žilinský večerný Rotary beh & inline 2018           

 2. miesto  beh (700m) – Nina Čanecká

Hybsa Run Žilina 2018                                                   

1. miesto  beh ( 600m) – Nina Čanecká

Beh Olympijského dňa Žilina 2018                         

1. miesto  beh (440m) – Dominika Švaňová

Strečianské hradné schody 2018                             

1. miesto beh  – Lara Piková

Beh Dominika Savia 13.5.2018:                                   

1.miesto  (beh na 800m) – Nina Čanecká

Beh oslobodenia Turian- 8.4.2018:                           

3. miesto (beh na 500m) – Nina Čanecká

Kolektívne súťaže 2018:

Druhé krajské kolo v crose Lesopark Žilina       

3.miesto AKAZA tím (Švaňová, Turčan, Pika, Piková)

Krajské kolo Spajkyho pohár                                   

3.miesto AKAZA tím (Švaňová, Piková, Vyletelová, Ďuroška, Jaroščiak, Pika)

Prvé krajské kolo v crose Lesopark Žilina           

2.miesto AKAZA tím (Švaňová, Ďuroška, Pika, Piková)

Detská štafetová liga, Turany -10.5.2018:           

3. miesto AKAZA tím (Čanecká, Švaňová, Ďuroška,Turčan)

Detská P-T-S, Turany – 31.5.2018                           

4. miesto AKAZA tím ( Čanecká, Švaňová, Piková, Pika, Turčan, Ďuroška)

Detská štafetová liga, KNM – 25.5.2018:              

2. miesto AKAZA tím (Čanecká, Švaňová, Jaroščiak, Ďuroška)

Detská P-T-S, KNM – 25.5.2018:                              

4.miesto AKAZA tím (Deaková,Čanecká, Švaňová, Jaroščiak, Ďuroška, Pika)

Detská štafetová liga, Žilina -10.5.2018:             

3.miesto AKAZA tím ( Čanecká, Ďuroška, Švaňová,Turčan)

Detská P-T-S, Žilina – 10.5.2018:                             

4. miesto AKAZA tím ( Čanecká, Švaňová, Vyletelová, Turčan, Ďuroška,  Jaroščiak)

Bavme deti športom -8.2.2018:                               

3.miesto AKAZA tím (Turčan, Pika, Piková, Švaňová, Čanecká, Grečnár, Andrejkovič)

Kolektívne súťaže 2017

Detská štafetová liga, Turany – 26.4.2017:           

2.miesto chlapci 4x60m (štafeta roč. 2005-2008)

Detská štafetová liga Žilina –   18.5.2017:             

3.miesto dievčatá 4x60m (štafeta roč. 2005-2008)

Individuálne súťaže 2017:

Beh Lietava – 31.12.2017:                                             

1.miesto (beh na 500m) Nina Čanecká