AKAZA  Atletická Akadémia Žilina

AKAZA vznikla 6. januára 2017 ako iniciatíva  trénerov a športových nadšencov  za účelom posilnenia atletického a športového zázemia mladých talentov v meste Žilina a jej okolí. Zabezpečujeme tréningové jednotky pre kategórie detí do 4-13 rokov, pričom sa snažíme vychovať aj ďalšie kategórie mladých nádejných atlétov.  Zabezpečujeme aj prípravu pre rekreačných a výkonnostných športovcov.

V tréningovom procese sa snažíme u nášich zverencov dbať na max. individuálny a profesionálny prístup pri ich telesnom aj duševnom rozvoji. Naši tréneri majú najvyššie trénerske a pedagogické vzdelanie v danom obore, zahŕňajúc prácu s mládežou, s profesionálnymi a výkonnostimi športovcami. Obsah tréningu je u mládších vekových kategóriach všeobecná pohybová príprava, ktorá sa zameriava hlavne na rozvoj pohybových schopností ako koordinácia, rýchlosť, vytrvalosť. U starších vekových kategóriach pokračujeme v progrese a špecializácii na atletické disciplíny.  U všetkých skupinách sa zameriavame tímovosť a spoluprácu. Na tréningu sa venujeme aj pravidelne jóge ako prevencii proti zraneniam a správnej technike pohybu a dýchania.

Cieľom akadémie je  pokračovať v odkaze naších predchodcov a budovať stabilné atletické zázemie, zabezpečovať výchovu a rozvoj mladých športovcov, ktorým vštepujeme myšlienky kalokagatie. Iniciujeme  aktivity zamerané  na obnovu atletickej infraštruktúry  a záchranu atletickej tradície, ktorá má takmer 100-ročnú históriu v našom meste, napriek tomu atletická infraštruktúra vymizla z nášho mesta.  Pri napĺňaní nášho cieľa sme pripravení spolupracovať a kooperovať svoje aktivity s ostatnými subjektami za účelom zlepšenia atletického zázemia v meste Žilina, pretože veríme, že atletika má pozitívny vplyv na vývoj mladých ľudí a je základom pre športovú prípravu u všetkých športovcov.

Tréneri

Mgr. Karol Haas

Predseda akadémie  

licencia 5. stupeň kondičný tréner

licencia 2. stupeň tréner atletiky

licencia tréner detskej atletiky

Bc. Peter Tichý ml.

licencia 4. stupeň tréner atletiky

viacnásobný majster v atletike

koordinátor pre detskú atletiku Žilinký kraj

Mgr. Michaela Cesneková

licencia 1.  stupeň kondičný tréner

Mgr. Ivana Dibdáková

licencia 1. stupeň kondičný tréner

tréner tanca

Aneta Tichá

licencia tréner detskej atletiky

Mirka Sedláková

učiteľka jógy

licencia detskej atletiky

                                                                                                                                 licencia 1. stupeň powerjoga

    študent pohybovej terapie