AKAZA  Atletická Akadémia Žilina

AKAZA vznikla koncom roka 2016 ako iniciatíva  trénerov a športových nadšencov  za účelom posilnenia atletického a športového zázemia mladých talentov v meste Žilina a jej okolí. Zabezpečujeme tréningové jednotky pre členskú základňu viac ako 100 detí od 4 rokov. Naša akadémia je v úzkej spolupráci so základnou školou Martinská, kde pre školu zabezpečujeme športovú prípravu pre prvý stupeň. Pre druhý stupeň v spolupráci so ZŠ Martinská otvárame športové triedy so zameraním na výkonnostnú atletiku. V akadémii zabezpečujeme aj prípravu pre rekreačných a výkonnostných športovcov.

V tréningovom procese sa snažíme u našich zverencov dbať na max. individuálny a profesionálny prístup pri ich telesnom aj duševnom rozvoji. Naši tréneri majú najvyššie trénerské a pedagogické vzdelanie v danom obore, zahŕňajúc prácu s mládežou, s profesionálnymi a výkonnostými športovcami. Obsah tréningu je u mladších vekových kategóriach všeobecná pohybová príprava, ktorá sa zameriava hlavne na rozvoj pohybových schopností ako koordinácia, rýchlosť, vytrvalosť. U starších vekových kategóriach pokračujeme v progrese a špecializácii na atletické disciplíny.  U všetkých skupinách sa zameriavame tímovosť a spoluprácu. Na tréningu sa venujeme aj pravidelne joge a gymnastike ako prevencii proti zraneniam a správnej technike pohybu a dýchania.

Cieľom akadémie je  pokračovať v odkaze našich predchodcov a budovať stabilné atletické zázemie, zabezpečovať výchovu a rozvoj mladých športovcov, ktorým vštepujeme myšlienky kalokagatie. Iniciujeme  aktivity zamerané  na obnovu atletickej infraštruktúry  a záchranu atletickej tradície, ktorá má 100-ročnú históriu v našom meste. Pri napĺňaní nášho cieľa sme pripravení spolupracovať a kooperovať svoje aktivity s ostatnými subjektami za účelom zlepšenia atletického zázemia v meste Žilina, pretože veríme, že atletika má pozitívny vplyv na vývoj mladých ľudí a je základom pre športovú prípravu u všetkých športovcov.

Tréneri

Mgr. Karol Haas

Prezident a štatutár akadémie 

licencia 5. stupeň kondičný tréner

licencia 2. stupeň tréner atletiky

licencia EXOS 1 – príprava vrcholových športovcov

UMB BB fakulta telesnej výchovy a športu

licencia tréner detskej atletiky

Ing. Oldřich Kovář, Phd.

tréner všeobecná pohybová príprava

licencia detskej atletiky

licencia vodný slalom 3. stupeň

tréner všeobecnej prípravy ZŠ Martinská

 

 

 

Mgr. Lenka Frolová

licencia tréner detskej atletiky

animátor pre sústredenia a tábory

učiteľ pre telesnú výchovu pre 1. stupeň

Adriana Kršková

pomocný tréner na súťažiach

Fyzioterapeut

Externá spolupráca