Individuálny tréning

 

Atletická príprava

uplatníme všetky benefity atletiky pre rozvoj pohybových schopností a zručností pre daný šport. Zameriavame sa na správnu bežeckú techniku, odrazové cvičenia, výbušnosť a vrhačskú techniku. Pri tréningu mládeže sa budeme zameriavať na všestrannejší pohybový rozvoj, ktorý bude vychádzať z atletických cvičení pre daný cieľ. U starších športovcov sa zameramie na konkrétnú špecializáciu na základe ktorej, budeme pracovať na dosiahnutí cieľa zverenca.

 

Kondičná príprava

zameriame sa na rozvoj silových, rýchlostných a vytrvalostných schopností. Jej nezanedbateľnou úlohou je taktiež ovplyvňovanie pohyblivosti, najmä z dôvodu prevencie proti zraneniam a taktiež z dôvodu regenerácie svalovo-šľachového aparátu po záťaži.  Pri tréningu  mládeže sa zameriavame na všestranný pohybový rozvoj.  U starších športovcov sa zameriavame na maximálne uplatnenie pohybových schopností v konkrétných zručnostiach dané športu.

Viac informácii: 0910911727, haas@akaza.sk

ÚDAJE O ČLENOVI

Súhlas so spracovaním osobných údajov .

Súhlas s podmienkami akademie.